top of page

Privacy Policy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

 

1. Algemeen informatie.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

 

2. Wie zijn we?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst en de leveringen op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

3. Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als webshop voor onder meer luxegoederen. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

 • Het leveren van uw bestelling: hiervoor hebben we je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Hiermee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling.

 • Uw account: in uw account, als u deze aanmaakt, slaan wij volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailsadres, betaalgegevens en uw bestellingen en favorieten. Wij doen dit zodat u niet telkens deze gegevens opnieuw dient in te geven, dit bespaart heel wat tijd en zo kan u uw favoriete producten sneller terug vinden.

 • Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze acties, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link in de nieuwsbrief.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;

 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;

 • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende en uitdrukkelijke toestemming.

4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres: vicmobvba@gmail.com.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres: vicmobvba@gmail.com.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres: vicmobvba@gmail.com.

 

6. Cookies

Opdat de gebruiker van https:/www.eau-23.online/ van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt https:/www.eau-23.online/ gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https:/www.eau-23.online/ worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van https:/www.eau-23.online/  worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https:/www.eau-23.online/ werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen door de websites die u bezoekt.   Ze worden op grote schaal gebruikt om websites te laten functioneren of efficiënter te laten functioneren. Daarnaast maken ze functies mogelijk waarmee de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers wordt vergroot.
Op www.eau-23.online gebruiken we cookies die uitsluitend nodig zijn om u binnen de site te laten bewegen en om bepaalde basisfuncties aan te bieden. Om de functionaliteit van de website te verbeteren, gebruiken we bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan. We gebruiken ook cookies als hulp bij het verbeteren van de werking van onze website, zodat u een betere gebruikerservaring krijgt.
Om onze website optimaal te kunnen benutten, moeten alle cookies ingeschakeld zijn.  Als u geen cookies wilt inschakelen of specifieke cookies wilt uitschakelen, kunt u nog steeds deze website gebruiken, maar wellicht kunt u niet alle aspecten of functies benutten.  Raadpleeg het onderstaande gedeelte over de wijze waarop u uw cookies beheert.

DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN EN HUN DOEL

Cookies worden voor een groot aantal doeleinden gebruikt.  In de onderstaande tabel worden de eigen cookies en de cookies van derden toegelicht die we op onze website gebruiken. Aangegeven wordt waarom we ze gebruiken en hoe lang de verschillende cookies op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

 • Google Analytics_ga (1st party cookie):
  Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door ze een willekeurig gegenereerd nummer als klantidentificatie toe te wijzen. Hij is opgenomen in elke pagina-aanvraag op een site en wordt gebruikt om bezoeker-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyseverslagen.

 • Google Analytics_gat (1st party cookie): Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid af te remmen, waardoor het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer wordt beperkt.

 • Google Analytics_gid (1st party cookie): Deze cookie wordt gebruikt om sessie-identificatie op te slaan en om alle activiteiten van een sessie voor elke gebruiker te groeperen.

COOKIES BEHEREN

Wanneer u niet wilt dat onze website cookies op uw computer of mobiele apparaat opslaat, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. U kunt uw instellingen aanpassen, zodat u wordt gewaarschuwd voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. Een andere optie is uw instellingen dusdanig aan te passen dat uw browser de meeste cookies of alleen bepaalde cookies van ons weigert. Houd er wel rekening mee dat onze website wellicht niet correct functioneert als u geen enkele cookie accepteert.  Het kan zijn dat u bepaalde functies niet kunt gebruiken of bepaalde delen van de website niet kunt zien. Vergeet niet dat u uw instellingen moet wijzigen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt.  De procedures voor het wijzigen van uw instellingen en voor cookies verschilt van browser tot browser.  Waar nodig gebruikt u de helpfunctie in uw browser of klikt u op een van de onderstaande links om rechtstreeks naar de handleiding van uw browser te gaan:

Er zijn ook softwareproducten beschikbaar waarmee u cookies kunt beheren.

WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid van tijd tot tijd naar eigen inzicht te wijzigen.  Alle wijzigingen gaan van kracht op het moment waarop ze op de website worden gepubliceerd.

CONTACT EN VRAGEN

Mocht u vragen hebben over de cookies die op onze website worden gebruikt, neem dan contact met ons op via  vicmobvba@gmail.com en stel uw vraag.

bottom of page